duminică, 1 mai 2011


Mesagerii - Arkazamy

  
Arkazamy  Capitala planetei Geea

Solteris! Continuăm seria comunicărilor din acest loc binecuvântat, cunoscut în această epocă sub denumirea de Bucureşti. Ne facem datoria pentru ca voi să vă puteţi recunoaşte dorinţa. Oricât de mult ar fi, nu este decât începutul, iar cei care se află la început să nu uite că se află de la început, adică dintotdeauna. În comunicarea anterioară am realizat corespondenţa între ansamblul social şi ansamblul universal. Următorul pas este raportarea la civilizaţiile sistemului Phidelya, şi o vom face sub semnul triunghiului sau al triadei. Triada la care ne referim de această dată este de natură extraterestră şi include civilizaţiile existente pe Venus, Marte (Vamfim) şi Lună (SI). Acestea sunt cele mai apropiate de standardul de viaţă terestru, astfel putându-se realiza o comparaţie, şi, mai ales din punct de vedere al manifestării fizice, populaţiile celorlalte planete le vom descrie la vremea lor, existenţa lor realizându-se pe frecvenţe mai dificil de perceput în acest moment.
Pe satelitul artificial SI se află o civilizaţie cunoscută astăzi pământenilor prin cultul Martorilor lui Iehova, Iehova fiind conducătorul unei misiuni pe suprafaţa Geei într-o perioadă de Apocalips, în urmă cu aproape 12 mii de ani, etapă ce a marcat jumătatea acestui ciclu de 26 de mii de ani, ciclu care se încheie astăzi odată cu începutul mileniului al treilea după datarea terestră. De asemenea, pe SI se află bazele de legătură ale Misiunii România cu steaua centrală Ra, deci este vorba despre o societate mixtă, de altfel Luna fiind adusă în apropierea Geei tocmai în acest scop, de a avea acces mai uşor, şi într-o perioadă în care a fost necesară concretizarea unei vibraţii pentru crearea corpurilor fizice, în acest ciclu. Deci, istoria ei în apropierea voastră începe cu civilizaţia lemuriană, rolul ei intrând în funcţiune pe deplin odată cu sfârşitul perioadei atlante. De asemenea, SI este o parte a planetei Rancia, cunoscută în legendele Geei drept Phaeton. Ulterior, ea a fost adaptată misiunii în apropierea Geei. Acest lucru a fost făcut de o populaţie care a venit din Zona Andromedei şi a cărei misiune s-a finalizat odată cu misiunea lui Iehova.
În prezent cei care, prin evoluţie, au depăşit vibraţia lui SI, îşi continuă evoluţia pe sateliţii lui Jupiter, sateliţi ce vor fi transformaţi în planete odată cu transformarea lui Jupiter în al doilea Soare al Sistemului Phydelia. În această misiune, ei au fost ajutaţi de entităţile care au rămas după dezintegrarea planetei Rancia, zonă care a fost afectată de o neînţelegere a realităţii, fapt similar cu ceea ce se întâmplă pe Geea în prezent. Cei care au rămas să aibă grijă de SI sau retras în interiorul acesteia, formând o civilizaţie ascunsă, la prima vedere, dar care există la fel de bine ca şi voi, având o constituţie asemănătoare. Pe partea nevăzută a lui SI se află o a doua formă de civilizaţie, formată din populaţii de pe Marte, Venus şi Geea, ca şi din reprezentanţi ai Confederaţiei Galactice care sunt în legătură cu satelitul de cristal Gentorem şi cu sistemul de sateliţi care este coordonat de pe acesta.
Sunt date care, la prima vedere, ar fi spectaculoase sau ciudate, dar nu trebuie să vă mire mai mult decât cele de acum o mie de ani, când, prin descoperirea Americii, se primeau ştiri despre acel loc, despre civilizaţia şi posibilităţile de acolo. Dacă veţi face un mic efort de imaginaţie, veţi realiza că, peste 50 de ani, rânduri precum cele pe care le scriem acum vor fi scrise şi citite, răspândite prin canalele mass-media, la fel de uşor şi de firesc cum vorbiţi astăzi despre fotbal. Datele aşazis istorice au rolul de a realiza continuitatea, o punte între ceea ce este şi ceea ce, practic, a fost tangent cu perioada de întuneric pe care aţi străbătut-o. De altfel, sunt date care trebuie numai actualizate, în sensul lor enciclopedic şi pentru a oferi o anumită deschidere asupra realităţii. Toată această istorie a civilizaţiilor din ultimii 26 de mii de ani este încă scrisă în documentele rămase din diverse perioade, care se află închise în zone bine determinate pe Geea şi la care veţi putea avea acces numai prin creşterea vibraţiilor... Deci ar fi inutil să repetăm date la care oricum veţi avea acces la vremea potrivită, aşa că nu facem decât să amintim de ele şi să punctăm în prezent pentru a reveni cât de cât la o actualitate de care blocajele mentale v-au izolat. Vom înlocui termenul de ansamblu care vizează, oarecum, un sistem izolat, cu cel de sistem deschis, în care să putem trece de la socialul obişnuit la sociabilitatea universală. 
Etapa care a urmat intervenţiei lui Iehova a fost misiunea lui Samiaza, o perioadă despre care se cunoaşte destul de puţin, de altfel ca şi despre perioada egipteană sau despre epoca lui Isus. Să revenim deci la prezent, căci mersul înainte nu înseamnă o refacere a trecutului, ci o continuare a creaţiei. Ceea ce a fost contează numai pentru cei care vor să devină. Datoria şi dorinţa noastră este ca acele lucruri să nu rămână la stadiul de poveşti frumoase, ci să reprezinte un fir prin care să vă puteţi regăsi continuitatea şi firescul evoluţiei.
Punctele de referinţă universale, singurele prin care puteţi percepe o realitate, trebuie corelate cu cele aşa zis sociale, deci care au la bază informaţia senzorială. Nu este greu de văzut că realitatea se manifestă senzorial, dar de înţeles, se poate să înţelegeţi numai mental, numai revenind la lumea voastră interioară în care este scrisă istoria atâtor civilizaţii, planete şi sisteme pe care le-aţi străbătut. Fiecare îşi poate aduce aminte, dar numai de ceea ce are nevoie. Limitându-vă, însă, la o respectare a tradiţiei, normal că şi mentalul vă oferă informaţia pe care o cereţi, de a fi în actualitate cu preţul la carne sau la pâine, sau cu evenimentele politice. Puteţi vedea cât de necesar este efortul vostru pentru ca tot ce vă spunem să fie numai simple confirmări ale unor adevăruri pe care să le puteţi identifica în lumea voastră interioară, şi nu uitaţi că oricât de mult ar fi, e numai începutul, iar la început se află numai decizia.
Revenind la sistemul social terestru, catalizatorul deschiderii sale este informaţia sau ridicarea vibraţiilor, iar cel al dinamicii sale interne este Banul. Faptul că majoritatea oamenilor sunt săraci, vieţuind în condiţii de pauperitate, se datorează vibraţiilor joase pe care le generează, ajungându-se în prezent la paradoxul că banul are o vibraţie mai înaltă decât omul, şi de aceea e atât de greu accesibil unora şi, în mod ciudat, este accesibil celor care profită de el, aceasta fiind, de altfel, una din ciudăţeniile cu care a trebuit să ne obişnuim de când ne aflăm aici, ca să vedem că în societatea terestră totul este cu susul în jos. Dar aşa a fost să fie, niciodată nu este prea târziu, şi doar cei care amână se află întotdeauna în întârziere. Principala marfă a prezentului este informaţia. Cu cât o informaţie este mai prezentă, mai actuală, cu atât ea poate fi folosită mai dinamic, deci vă poate împinge spre vibraţii mai înalte.
Sistemul legislativ actual, în care o lege mai întâi este elaborată şi apoi comunicată, face ca informaţia să poată fi numai acceptată, dar nu şi folosită, factorul de decizie individual fiind într-o situaţie de interferenţă cu factori de decizie exteriori, care condiţionează, limitând entitatea în a-şi urma propriilei decizii, în a-şi manifesta propria experienţă şi, de asemenea, obstrucţionând-o în misiunea sa. Fiţi liniştiţi, căci nici cei care se află în posturile de decizie nu o duc mai bine, ei înşişi ajungând acolo numai după acceptarea unei păcăleli tradiţionale, în virtutea unui sistem de valori false. Au existat epoci, nu prea departe de cea actuală, în care conducătorii erau entităţi cu vibraţii mai înalte şi care veneau pe Geea special pentru această misiune. Astfel, în planurile astrale, ei aparţineau unor ierarhii superioare, şi la fel în Planul Fizic aveau misiunea de a conduce, situaţie în care era aplicată Legea corespondenţei. Ceea ce se întâmplă astăzi prin procesul de individualizare, este că fiecare trebuie să devină propriul său învăţător, propriul său judecător, propriul său conducător, redescoperind legea prin aforisme şi experienţe particulare, aplicând-o astfel în propria sa trăire şi manifestare.
Ne vom ocupa, deci, de subsistemele sistemului social care vizează elemente de sinteză ce pot fi uşor percepute mental şi, de asemenea, generalizate, urmând ca fiecare, mai departe, să continue. Sistemul financiar este primul ca importanţă în concepţia cu care v-aţi obişnuit asupra realităţii, apoi urmează cel legislativ şi, mai departe, cel economic, militar, de învăţământ, religios, şi aşa mai departe, enumerarea nefiind decât o repetare a lui Unu în diferite ipostaze ale manifestării. Toate aceste domenii au drept cauză teoria relaţiilor între sisteme, de această dată sistemul fiind fiecare în parte. Pentru a putea intui schimbările care urmează, pornim de la realitatea acestor relaţii, conştientizarea lor prin trezirea omului putând concretiza noi paşi în evoluţia civilizaţiei, a societăţii terestre. De aceea, de voi depinde să puteţi trece de la starea de hipnoză, de continuă contemplare a manifestării, la cea de continuă emisie, deci de continuare a creaţiei; de voi depinde trecerea de la starea de copiere, de educaţie, la cea de originalitate, de autoeducaţie, trecerea de la starea de interferenţă la cea de autonomie, printro universalizare a experienţei prin elemente de sinteză şi cât mai multă curiozitate, în sensul de a putea penetra cât mai multe faţete ale manifestării, înţelegându-le în unitate, prin Principiul Unic.
Sunt lucruri pe care nimeni nu vi le poate da, ci numai voi înşivă. Oricâte cărţi aţi citi, oricâte lucruri am spune, numai fiecare se poate trezi, ceea ce facem reprezentând numai un catalizator al proceselor de transformare care au loc în prezent la nivel universal. Informaţia nu poate avea paternitate, căci din Unu provine, de aceea aceste materiale nici nu vor fi semnate, căci nici nu aparţin cuiva, ci tuturor. Nu faceţi greşeala de a interpreta acest lucru ca pe o lipsă de responsabilitate, căci necesar este să vă recunoaşteţi responsabilitatea. Sunt date, lucruri, pe care fiecare şi le poate spune, căci fiecare de la Tatăl vine şi cu El una este. Aceste comunicări nu sunt date ale cuiva ci ale tuturor, responsabilitatea fiind egală, astfel încât, indiferent de manifestări, de analogii şi personificări, nu uitaţi că în aceste rânduri este vocea voastră, este cuvântul vostru în unitate cu întregul Univers, iar faptul că undeva, cineva, cândva, trebuia, se poate numai prin toţi şi toate, conform Planului Divin. Biblia, în limba ebraică, înseamnă carte, iar acest titlu *Viaţa pe Geea* nu înseamnă altceva decât VIAŢA. Vom continua, deci, prin prezentarea subsistemelor sociale, prin corelarea lor cu cele trei planete pe care le-am amintit la începutul acestei comunicări, prin civilizaţiile şi vibraţia existentă în aceste zone.

Solteris!

Va urma,
Sursa "Viata pe "Geea"

Niciun comentariu: