vineri, 16 martie 2012

Un important mesaj de la extratereştrii care se adresează oamenilor ce trăiesc pe planeta Pământ
M.W.M.: Această lungă scrisoare ce este adresată tuturor pământenilor a apărut la un moment dat pe Internet fără a avea o adresă a expeditorului. Actualmente ea se găseşte postată în multe locuri şi variante pe Internet. Chiar dacă acestui document nu i se poate atesta validitatea, conţinutul său este semnificativ şi i-a impresionat pe mulţi oameni care au inteligenţă şi bun simţ. Tot ceea ce se poate spune la prima vedere despre acest mesaj este că el se bazează pe idei foarte bune, unele dintre ele chiar geniale, are coerenţă, prezintă un conţinut deosebit, este scris într-o manieră ce trădează un nivel neobişnuit de inteligenţă şi maturitate. Se poate recunoaşte în această expunere fascinantă un discurs foarte serios care totodată este non-tehnic, dar este structurat într-un mod lucid şi obiectiv. După cum vă veţi putea da seama cu uşurinţă acest material nu conţine idei sau aluzii etnic-rasiste şi se poate spune că autorul sau autorii săi au o foarte bună înţelegere asupra limbajului uman şi asupra psihologiei umane, chiar dacă pe alocuri structura gramaticală a acestui text diferă oarecum de aceea cu care suntem obişnuiţi. Cu toate acestea, respectivul aspect nu constituie un impediment pentru parcurgerea conţinutului pe care noi îl considerărăm excelent.
Un alt aspect important al acestui text este acela că nu se folosesc construcţii lingvistice alambicate, termeni pretenţioşi şi nici nu sunt utilizate cuvinte ce ţin de jargonul religios sau de acela care este specific curentului „New Age”. După cum vă veţi putea da seama, dacă îl veţi studia cu atenţia necesară, acest mesaj este totodată o scrisoare simplă consistentă, inteligent structurată şi la obiect. Date fiind aceste aspecte, o trimit şi eu mai departe către voi spre a o „consulta”, cu multă atenţie şi spre a vă forma în felul acesta fiecare dintre voi o părere cât mai justă. O trimit acum tuturor şi pentru că eu personal am intuit că această scrisoare ar putea să fie adevărată.
Ideea de bază a acestei scrisori mesaj este aceea că la ora actuală civilizaţia umană se află într-un mare impas şi se găseşte într-o evidentă cădere liberă, care nu poate fi oprită în contextul actual, mai ales pentru că această prăbuşire este declanşată de unele aspecte malefice care sunt implementate şi întreţinute în mod intenţionat în cadrul sistemelor sociale planetare actuale. În cazul în care nu va fi urgent stopată, această prăbuşire va genera la un moment dat o ruptură majoră la aproape toate nivelurile civilizaţiei umane. Există o mulţime uluitoare de date, care se găsesc la ora actuală mai ales pe Internet, şi care dovedesc că pe această planetă acţionează, din nefericire, o gigantică conspiraţie planetară.
Aceasta foloseşte de mult timp unele tehnologii foarte avansate care sunt ţinute secrete, unele dintre ele fiind la ora actuală utilizate (ne referim aici la instalaţiile gigantice secrete, radionice şi psihotronice de tip HAARP pe care le-au instalat americanii) chiar pentru sugestionarea subconştientă în masă şi înrobirea mentală a populaţiei umane, care în prezent a ajuns să trăiască în mare măsură într-un mediu ambiant degradat şi nesănătos. Puţini sunt aceia care ştiu că actualmente antenele de telefonie mobilă şi radiaţiile emise de ele declanşează o mulţime de efecte nocive în trupul acelora care sunt expuşi fără încetare la astfel de radiaţii dăunătoare. Aceste radiaţii distructive determină apariţia unei ambianţe perturbatoare, nesănătoase, chiar şi atunci când fiinţele umane nu utilizează telefoane mobile proprii. Aceia care ne conduc, cel mai adesea în secret, pe această pantă descendentă, acţionează, cei mai mulţi dintre ei, într-un mod malefic care este intenţionat. Ceea ce este şi mai rău, este faptul că ei au marele avantaj al controlului tuturor resurselor ce se află pe această planetă şi tocmai de aceea au posibilitatea să câştige în acest război secret pe care l-au declanşat împotriva celor mulţi şi ignoranţi în  urma accentuării într-un ritm galopant a dezechilibrelor de tot felul şi a altor manifestări nesănătoase ce ameninţă la ora actuală umanitatea. Numai cei ignoranţi ar putea să afirme că lipsesc dovezile referitoare la această situaţie de fapt. Dincolo de aparenţe, mijloacele mass-media se află la ora actuală în mâinile acestui grup ascuns ce acţionează din umbră şi tocmai de aceea, în imensa majoritate a cazurilor, unele ştiri deranjante pentru ei fie sunt cenzurate cu străşnicie, fie sunt distorsionate astfel încât să le servească scopurilor lor diabolice. La ora actuală, cea mai mare parte din aceste adevăruri deranjante sau care sunt cenzurate în permanenţă de mass-media sunt accesibile mai mult pe Internet. Pentru noi este evident că cea mai mare parte a populatiei acestei planete este păcălită, manipulată şi înrobită mental şi în cea mai mare parte este incapabilă să îşi dea seama de realitatea acestor aspecte alarmante.
Aceia care vor ajunge totuşi să se trezească ar fi bine să îi ajute şi pe ceilalţi care încă dorm, să iasă din această stare de letargie şi în felul acesta sperăm că numărul lor va ajunge să predomine DACĂ VOR AJUNGE SĂ ÎNŢELEAGĂ UTILITATEA ŞI URGENŢA ALEGERILOR BUNE. Pentru a reuşi să facă ceea ce este necesar spre a stăvili răul, care creşte pe zi ce trece, ei ar trebui să se unească şi să-şi abandoneze frica, sentimentul paralizant de izolare şi ignoranţa crasă referitoare la adevărata faţă a lucrurilor ce există la ora actuală – din nefericire – pe această planetă. Propunerea înţeleaptă din această scrisoare-mesaj este ca fiecare dintre noi să hotărâm cât mai repede cu putintă că a venit momentul unei apariţii covârşitoare a extratereştrilor ce aparţin unei civilizaţii foarte avansate, apariţie ce se va produce în simultaneitate, în mai multe locuri, pe cerul planetei noastre la un moment dat. Mai ales acum, în aceste momente de cumpănă de care mulţi dintre noi ne dăm seama, apariţia în număr foarte mare a vehiculelor extratereştrilor ar putea să ajute extraordinar de mult umanitatea să dea neintârziat şi pentru totdeauna la o parte vălurile groase ale iluziilor şi ale minciunilor.

Totodată, această apariţie în număr mare a vehiculelor extraterestre ar putea să clarifice multe dileme existenţiale şi în acelaşi timp ar putea să fie catalizatorul miraculos ce va face să se nască o altă mentalitate, mult mai bună, în cadrul acestui vortex social maladiv în care, din nefericire, ne aflăm şi cei mai mulţi dintre noi chiar ne complacem. O astfel de apariţie în masă a extratereştrilor ce aparţin unei civilizaţii foarte avansate ar putea conduce neîntârziat umanitatea spre o fază următoare, net superioară, de evoluţie. Principala întrebare, care este formulată în mod repetat de-a lungul acestei scrisori-mesaj, este dacă fiecare dintre noi (cei la care ajunge această scrisoare-mesaj şi care o studiem cu atenţie) alegem sau nu într-un mod ferm ca extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate să se arate neîntârziat pe această planetă.  Extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate şi care se pare că au conceput această scrisoare-mesaj sugerează că un astfel de contact direct şi anumite schimburi culturale, net avantajoase pentru umanitate, ar oferi, fără îndoială, posibilitatea de a fi depăşite cu o mare uşurinţă blocajele majore cu care umanitatea se confruntă la ora actuală atât în sfera socială, cât şi în aceea a evoluţiei culturale.
Extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate argumentează într-un mod inteligent şi de bun simţ că baza mental-emoţională trebuie să fie pregătită în prealabil prin manifestarea de către un număr suficient de mare de pământeni a unor intenţii ferme şi a unei alegeri mature în cazul în care aspirăm şi vrem cu putere să se producă neîntârziat un asemenea contact benefic şi profund creator. Consimţământul majoritar, ce va fi urmat de aşteptarea deliberată a unui asemenea contact care nu va întârzia să apară, trebuie să se producă la nivelul întregii planete, deoarece altfel există riscul unei reacţii de opoziţie în masă, dictate de o nejustificată stare de frică. O astfel de stare face posibilă manipularea maselor de către cercurile elitei malefice ce acţionează din umbră, şi în mâinile căreia se află din nefericire la ora actuală puterea.
Extratereştrii acestei civilizaţii net avansate sugerează că o intenţie mentală puternică şi clar exprimată într-un mod telepatic, ce este necesar să apară în fiecare fiinţă umană în urma studiului atent al acestei scrisori-mesaj, va fi suficientă pentru a le oferi apoi extratereştrilor ce aparţin acestei civilizaţii avansate direcţia pe care o vor da la scurt timp după aceea anumitor acţiuni pe care ei se vor simţi îndreptăţiţi să le realizeze. Înţelegând acest aspect, vă puteţi da seama fiecare dintre voi de importanţa deosebită a consimţământului pe care îl puteţi oferi într-un mod ferm, telepatic. Cu toate că în ultimul timp Internetul a luat amploare la nivel planetar, extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate ne cer ca această scrisoare-mesaj să fie transmisă neîntârziat maselor mari de oameni şi să fie urgent tradusă în toate limbile globului şi transmisă pretutindeni de fiecare dintre noi în întreaga lume. Extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate sugerează ca această difuzare a acestei scrisori-mesaj să se realizeze chiar de la om la om, ignorând, nu se ştie din ce cauză, o posibilă utilizare a mijloacelor mass-media. Vă. oferim în cele ce urmează scrisoarea-mesaj respectivă, care noi sperăm că vă va putea fi de un real folos, pentru a face ca extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate să apară cât mai repede pentru toţi pământenii, impulsionănd în simultaneitate spre mai bine evoluţia umanităţii. Această scrisoare-mesaj ne sugerează că dacă vom pune în aplicare recomandările conţinute în ea, AVEM FIECARE DINTRE NOI ŞI TOŢI LA UNISON IMENSA ŞANSĂ DE A TRANSFORMA LUMEA ACTUALĂ PRIN INTERMED1UL ACESTUI CONTACT CU EXTRATEREŞTRII CE APARŢIN ACESTEI CIVILIZAŢII NET AVANSATE!
Luând în considerare aceste aspecte, ne putem da seama că, acţionând într-un mod înţelept, PUTEM FACE SĂ APARĂ ŞANSA IMENSĂ DE A TRANSFORMA NEÎNTÂRZIAT LUMEA ÎN CARE NE AFLĂM!
Vă expunem acum mesajul respectiv şi totodată vă rugăm să îl studiaţi cu multă atenţie înainte de a hotărî fiecare aşa cum credeţi că este mai bine.

„Hotărâţi acum într-un mod ferm dacă vreţi să apărem”
Nu este foarte important pentru voi cine vă transmite acest mesaj, vă rugăm să aveţi în vedere că el trebuie să rămână anonim în ochii voştri. Contează însă foarte mult ce anume veţi face cu acest mesaj şi ce intenţie clară şi fermă va declanşa în fiecare dintre voi conţinutul său! Fiecare dintre voi are dreptul să-şi folosească liberul arbitru aşa cum se cuvine pentru a descoperi cât mai repede fericirea, bunăstarea şi armonia.
Acestea sunt nişte atribute binefăcătoare universal valabile care v-au fost arătate adeseori şi la care puteţi avea fiecare dintre voi acces de acum înainte. Trebuie să ştiţi că liberul vostru arbitru depinde, într-o oarecare măsură, de trezirea şi utilizarea propriilor voastre capacităţi superioare. Fericirea pe care o puteţi trăi depinde în mare măsură de iubirea şi de binele pe care le dăruiţi şi pe care le primiţi. Întocmai precum toate rasele conştiente aflate pe aceeaşi treaptă a evoluţiei ca şi voi, puteţi avea sentimentul că sunteţi (singuri şi) izolaţi pe planeta voastră. Această impresie iluzorie vă face să fiţi siguri că sunteţi stăpâni pe destinul vostru. Cu toate acestea, trebuie să ştiţi că vă aflaţi în faţa unor mari încercări pe care le cunoaşte doar o mică parte dintre voi. Nu avem deocamdată dreptul să vă ajutăm să vă transformaţi şi să vă construiţi viitorul fără ca voi înşivă să fi ales aceasta, în prealabil şi în deplină cunoştinţă de cauză. Consideraţi acum acest mesaj foarte important pentru fiecare dintre voi, ca fiind un referendum la scară mondială! Consideraţi răspunsul vostru ferm şi categoric, ce va putea fi exprimat chiar de mai multe ori într-un mod telepatic, un SUI GENERIS buletin de vot!!!

Cine suntem noi?
La ora actuală, oamenii voştri de ştiinţă şi exponenţii voştri religioşi nu au reuşit să ajungă la un acord în privinţa evenimentelor cereşti încă neexplicate la care omenirea a fost martoră în decursul a mii de ani. Pentru a cunoaşte aşa cum trebuie adevărul, acesta trebuie înainte de toate să fie privit drept în faţă şi să nu fie deformat prin filtrul credinţelor de tot felul, oricât ar fi ele de respectabile la prima vedere. Un număr în continuă creştere dintre cercetătorii voştri explorează deja noi căi de cunoaştere care i-au adus tot mai aproape de o esenţială realitate. Civilizaţia voastră se scaldă la ora actuală într-un ocean de informaţii, multe dintre ele haotice, dintre care numai o infimă parte, cea care este cel mai puţin bulversantă, este cel mai mult răspândită.
Dacă priviţi cu atenţie, veţi descoperi că ceea ce în istoria voastră vi se părea anterior a fi ridicol sau imposibil a devenit deja posibil şi a fost apoi chiar realizat, mai ales în aceşti ultimi 50 de ani. Fiţi conştienţi că viitorul va fi încă şi mai surprinzător. Veţi descoperi în curând atât ceea ce este rău, cât şi ceea ce este bine. Precum şi alte sute de miliarde de creaturi ce există în această galaxie, şi noi suntem creaturi conştiente pe care unii le numesc „extraterestre”, chiar dacă realitatea noastră este de fapt mult mai subtilă.
Trebuie să fiţi absolut siguri că, în realitate, nu există nicio diferenţă fundamentală între voi şi noi, ceea ce ne diferenţiază este doar experienţa considerabilă a unor etape superioare de evoluţie, pe care noi deja am dobândit-o. Întocmai ca în orice structură ce este în mod armonios organizată, există o ierarhie valorică şi în relaţiile noastre interne. Ierarhia noastră se bazează pe înţelepciunea rezultată din colaborarea mai multor rase extraterestre. Având girul acestei ierarhii, noi ne adresăm acum vouă.
Precum majoritatea dintre voi, şi noi suntem în căutarea experienţei esenţiale a Fiinţei Supreme (DUMNEZEU). Puteţi fi absolut siguri că, în realitate, nu suntem nici zei, nici semizei, ci egalii voştri în cadrul Fraternităţii Cosmice. Fizic, mulţi suntem diferiţi de voi, dar în mare parte, prezentăm o formă umanoidă.
Existenţa noastră este o vie realitate, chiar dacă marea majoritate dintre voi încă nu o percep. Puteţi fi absolut siguri că noi nu suntem nişte simple obiecte de observat, ci suntem nişte conştiinţe, tot aşa cum şi voi sunteţi nişte conştiinţe. Ne aflăm dincolo de înţelegerea voastră, deoarece rămânem invizibili aproape tot timpul, atât pentru simţurile  voastre obişnuite, cât şi pentru instrumentele voastre clasice de măsură.
La ora actuală noi aspirăm să umplem neîntârziat acest gol existent acum în istoria voastră. Trebuie să ştiţi că noi am luat deja această hotărâre colectivă, fapt care însă nu este suficient. Avem acum nevoie şi de acceptul vostru ferm şi majoritar. Prin intermediul acestui mesaj, deveniţi fiecare dintre voi cei care decid într-un mod ferm şi clar ce se va petrece după aceea. Dacă veţi studia cu atenţie acest mesaj, vă veţi putea da seama că voi înşivă sunteţi şi rămâneţi aceia care alegeţi. Noi nu avem niciun reprezentant uman pe planeta Terra care ar putea să vă orienteze decizia.

Unii dintre voi s-ar putea să vă întrebaţi: de ce nu suntem noi vizibili?
În anumite stadii de evoluţie, fiinţele ce există în cadrul Cosmosului descoperă noi forme de existenţă, a căror ştiinţă se dovedeşte a fi mai presus de aparentul control exercitat asupra materiei. Dematerializările şi materializările structurate fac parte din această ştiinţă. Aceasta este ceea ce omenirea voastră a obţinut deja în anumite laboratoare secrete, în care sunt cercetate aceste aspecte în colaborare cu alte creaturi „extraterestre”, dar cu preţul unor compromisuri hazardate ce vă sunt ascunse în mod voit de către unii dintre reprezentanţii voştri.
Mai mult, în spatele fenomenelor şi a obiectelor aeriene sau spaţiale ce sunt cunoscute în cadrul comunităţii voastre ştiinţifice sub numele de „OZN-uri”, se află de fapt anumite nave spaţiale cu caracteristici multidimensionale.
La ora actuală, multe fiinţe umane au fost deja în contact auditiv, tactil sau psihic (telepatic) cu astfel de nave, dintre care unele se află deja în mâinile puterilor oculte care vă „guvernează”. Sărăcia observaţiilor voastre în ceea ce priveşte realitatea unor astfel de aparate este cauzată de superioritatea considerabilă conferită de starea dematerializată a acestor nave spaţiale. Fiindcă deocamdată nu le-aţi văzut chiar voi înşivă, nu vă vine să credeţi şi nu puteţi să vă închipuiţi toate acestea. Noi putem să înţelegem cu uşurinţă acest aspect care vă caracterizează acum.
Majoritatea acestor posibilităţi de a ne observa uneori vă sunt oferite la modul individual, pentru a vă influenţa şi pentru a vă impresiona sufletul, iar nu pentru a modifica organizarea socială care există la voi. Această acţiune este realizată într-un mod cu totul voluntar din partea raselor extraterestre care vă înconjoară şi care există în Cosmos, dar trebuie să ştiţi că toate aceste acţiuni sunt realizate pentru raţiuni şi scopuri foarte diferite.
Pentru creaturile multidimensionale rele (satanice) ce îşi exercită la ora actuală puterea malefică (în umbra oligarhiei ce există pe planeta voastră), secretul şi discreţia sunt motivate prin dorinţa de a ascunde cu străşnicie faţă de oameni existenţa şi implicarea lor.
În cazul nostru, discreţia este motivată de respectarea neabătută a liberului arbitru al fiinţelor umane, pe care acestea îl pot folosi şi chiar trebuie să-l folosească întotdeauna în gestionarea afacerilor lor, pentru ca ele să poată ajunge singure la maturitatea tehnică şi spirituală care le este necesară. Dincolo de aceasta intrarea umanităţii voastre în familia civilizaţiilor galactice este foarte mult dorită.
Trebuie să ştiţi că noi putem să apărem la lumina zilei şi deja suntem dispuşi să vă facilităm atât realizarea acestei uniuni, cât şi a acestei colaborări. Nu am făcut încă aceasta până în prezent, deoarece prea puţini dintre voi au dorit în mod sincer aceasta, fie datorită necunoaşterii, fie din indiferenţă sau din teamă şi mai ales, deoarece nu a existat o situaţie critică sau urgentă. Mulţi dintre aceia care studiază apariţiile noastre numără luminile noaptea, fără a aduce prin aceasta vreo lămurire în această direcţie. Adeseori, ei privesc aceste realităţi tainice ca pe nişte obiecte, fără să-şi dea seama că acolo este vorba despre fiinţe conştiente.

Cine sunteţi voi?!
Chiar dacă voi nu ştiţi deocamdată aceasta, voi sunteţi descendenţii a numeroase tradiţii, care de-a lungul timpului s-au îmbogăţit, în mod gradat, prin aporturile lor mutuale. Aceste adevăruri sunt valabile pentru toate rasele care trăiesc pe suprafaţa Pământului. Unul dintre scopurile voastre principale este acela de a vă uni în respectul acestor rădăcini, pentru a realiza împreună un proiect comun şi plin de înţelepciune.
Aspectul exterior al culturilor voastre pare la prima vedere să vă separe, deoarece voi aveţi tendinţa să îl substituiţi fiinţei voastre profunde şi esenţiale. Forma exterioară are încă un mare ascendent asupra naturii voastre subtile. Această predominanţă a formei constituie, pentru puterile oculte rău intenţionate care vă guvernează, zidul de apărare împotriva demascării lor.

Trebuie însă să ştiţi că sunteţi chemaţi să treceţi dincolo de  formă, respectând-o totodată pentru necesităţile ei tainice, pentru bogăţia şi frumuseţea ei. Această conştiinţă a necesităţii tainice a formei, astfel înţeleasă, ne-a făcut şi ne face chiar şi pe noi să îi iubim pe oameni în diversitatea lor. Pacea nu constă doar în a nu mai provoca războaie, ci constă în a deveni cât mai repede ceea ce sunteti în realitate: o unică Fraternitate. Pentru  a înţelege cât mai bine acest aspect, soluţiile optime pe care le aveţi la îndemână se reduc la câteva. Una dintre ele este contactul armonios şi binefăcător cu o altă rasă, care totodată vă poate transmite în felul acesta imaginea clară a ceea ce sunteți voi în realitate.

SURSA

duminică, 11 martie 2012

Ultimatum: Lista membrilor Comitetului celor 300
Aici este o listă a persoanelor care au fost/sunt membrii a comitetului celor 300. Potrivit lui Benjamin Fulford celor care sunt acum in acest comitet li s-a dat un ultimatum: pana la 31 Martie 2012 sa renunte de buna voie la putere. 


Daca dupa aceasta data nu demisioneaza, ei şi familiile lor vor fi arestati. Indemnam pe toţi internautii sa afle cat mai multe lucruri despre ei si sa localizeze aceste persoane si sa-i recunoasca in listele celor care urmeaza a fi arestati. 


Nu există nicăieri pe această planetă loc pentru ei de a se ascunde de judecata care va veni. 


MEMBRII COMITETULUI CELOR 300: 


Abergavemy, Marquis of. 
Acheson, Dean. 
Adeane, Lord Michael. 
Agnelli, Giovanni. 
Alba, Duke of. 
Aldington, Lord. 
Aleman, Miguel. 
Allihone, Professor T. E. 
Alsop Family Designate. 
Amory, Houghton. 
Anderson, Charles A. 
Anderson, Robert 0. 
Andreas, Dwayne. 
Asquith, Lord. 
Astor, John Jacob and successor, Waldorf. 
Aurangzeb, Descendants of. 
Austin, Paul. 


Baco, Sir Ranulph 
BalFour, Arthur. 
Balogh, Lord. 
Bancroft, Baron Stormont. 
Baring. 
Barnato, B. 
Barran, Sir John. 
Baxendell, Sir Peter. 
Beatrice of Savoy, Princess. 
Beaverbrook, Lord. 
Beck, Robert. 
Beeley, Sir Harold. 
Beit, Alfred. 
Benn, Anthony Wedgewood. 
Bennet, John W. 
Benneton, Gilberto or alternate Carlo. 
Bertie, Andrew. 
Besant, Sir Walter. 
Bethal, Lord Nicholas. 
Bialkin, David. 
Biao, Keng. 
Bingham, William. 
Binny, J. F. 
Blunt, Wilfred. 
Bonacassi, Franco Orsini. 
Bottcher, Fritz. 
Bradshaw, Thornton. 
Brandt, Willy. 
Brewster, Kingman. 
Buchan, Alastair. 
Buffet, Warren. 
Bullitt, William C. 
Bulwer-Lytton, Edward. 
Bundy, McGeorge. 
Bundy, William. 
Bush, George. 


Cabot, John. Family Designate. 
Caccia, Baron Harold Anthony. 
Cadman, Sir John. 
Califano, Joseph. 
Carrington, Lord. 
Carter, Edward. 
Catlin, Donat. 
Catto, Lord. 
Cavendish, Victor C. W. Duke of Devonshire. 
Chamberlain, Houston Stewart. 
Chang, V. F. 
Chechirin, Georgi or Family Designate. 
Churchill, Winston. 
Cicireni, V. or Family Designate. 
Cini, Count Vittorio. 
Clark, Howard. 
Cleveland, Amory. 
Cleveland, Harland. 
Clifford, Clark. 
Cobold, Lord. 
Coffin, the Rev William Sloane. 
Constanti, House of Orange. 
Cooper, John. Family Designate. 
Coudenhove-Kalergi, Count. 
Cowdray, Lord. 
Cox, Sir Percy. 
Cromer, Lord Evelyn Baring. 
Crowther, Sir Eric. 
Cumming, Sir Mansfield. 
Curtis, Lionel. d’Arcy, William K. 


D’Avignon, Count Etienne. 
Danner, Jean Duroc. 
Davis, John W. de Benneditti, Carlo. 
De Bruyne, Dirk. 
De Gunzberg, Baron Alain. 
De Lamater, Major General Walter. 
De Menil, Jean. 
De Vries, Rimmer. 
de Zulueta, Sir Philip. 
de’Aremberg, Marquis Charles Louis. 
Delano. Family Designate. 
Dent, R. 
Deterding, Sir Henri. 
Di Spadaforas, Count Guitierez, (House 
Douglas-Home, Sir Alec. 
Drake, Sir Eric. 
Duchene, Francois. 
DuPont. 


Edward, Duke of Kent. 
Eisenberg, Shaul. 
Elliott, Nicholas. 
Elliott, William Yandel. 
Elsworthy, Lord. 


Farmer, Victor. 
Forbes, John M. 
Foscaro, Pierre. 
France, Sir Arnold. 
Fraser, Sir Hugh. 
Frederik IX, King of Denmark Family Designate. 
Freres, Lazard. 
Frescobaldi, Lamberto. 
Fribourg, Michael. 


Gabor, Dennis. 
Gallatin, Albert. Family Designate. 
Gardner, Richard. 
Geddes, Sir Auckland. 
Geddes, Sir Reay. 
George, Lloyd. 
Giffen, James. 
Gilmer, John D. 
Giustiniani, Justin. 
Gladstone, Lord. 
Gloucestor, The Duke of. 
Gordon, Walter Lockhart. 
Grace, Peter J. 
Greenhill, Lord Dennis Arthur. 
Greenhill, Sir Dennis. 
Grey, Sir Edward. 
Gyllenhammar, Pierres. 


Haakon, King of Norway. 
Haig, Sir Douglas. 
Hailsham, Lord. 
Haldane, Richard Burdone. 
Halifax, Lord. 
Hall, Sir Peter Vickers. 
Hambro, Sir Jocelyn. 
Hamilton, Cyril. 
Harriman, Averill. 
Hart, Sir Robert. 
Hartman, Arthur H. 
Healey, Dennis. 
Helsby, Lord. 
Her Majesty Queen Elizabeth II. 
Her Majesty Queen Juliana. 
Her Royal Highness Princess Beatrix. 
Her Royal Highness Queen Margreta. 
Heseltine, Sir William. 
Hesse, Grand Duke descendants, Family Designate. 
Hoffman, Paul G. 
Holland, William. 
House of Braganza. 
House of Hohenzollern. 
House, Colonel Mandel. 
Howe, Sir Geoffrey. 
Hughes, Thomas H. 
Hugo, Thieman. 
Hutchins, Robert M. 
Huxley, Aldous. 


Inchcape, Lord. 


Jamieson, Ken. 
Japhet, Ernst Israel. 
Jay, John. Family Designate. 
Jodry, J. J. 
Joseph, Sir Keith. 


Katz, Milton. 
Kaufman, Asher. 
Keith, Sir Kenneth. 
Keswick, Sir William Johnston, or Keswick, H.N.L. 
Keswick, William Johnston. 
Keynes, John Maynard. 
Kimberly, Lord. 
King, Dr. Alexander. 
Kirk, Grayson L. 
Kissinger, Henry. 
Kitchener, Lord Horatio. 
Kohnstamm, Max. 
Korsch, Karl. 


Lambert, Baron Pierre. 
Lawrence, G. 
Lazar. 
Lehrman, Lewis. 
Lever, Sir Harold. 
Lewin, Dr. Kurt. 
Lippmann, Walter. 
Livingstone, Robert R. Family Designate. 
Lockhart, Bruce. 
Lockhart, Gordon. 
Linowitz, S. 
Loudon, Sir John. 
Luzzatto, Pieipaolo. 


Mackay, Lord, of Clasfern. 
Mackay-Tallack, Sir Hugh. 
Mackinder, Halford 
MacMillan, Harold. 
Matheson, Jardine. 
Mazzini, Gueseppi. 
McClaughlin, W. E. 
McCloy, John J. 
McFadyean, Sir Andrew. 
McGhee, George. 
McMillan, Harold. 
Mellon, Andrew. 
Mellon, William Larimer or Family Designate. 
Meyer, Frank. 
Michener, Roland. 


Mikovan, Anastas. 
Milner, Lord Alfred. 
Mitterand, Francois. 
Monett, Jean. 
Montague, Samuel. 
Montefiore, Lord Sebag or Bishop Hugh. 
Morgan, John P. 
Mott, Stewart. 
Mountain, Sir Brian Edward. 
Mountain, Sir Dennis. 
Mountbatten, Lord Louis. 
Munthe, A., or family designate. 


Naisbitt, John. 
Neeman, Yuval. 
Newbigging, David. 
Nicols, Lord Nicholas of Bethal. 
Norman, Montague. 


O’Brien of Lotherby, Lord. 
Ogilvie, Angus. 
Okita, Saburo. 
Oldfield, Sir Morris. 
Oppenheimer, Sir Earnest, and successor, Harry. 
Ormsby Gore, David (Lord Harlech). 
Orsini, Franco Bonacassi. 
Ortolani. Umberto. 
Ostiguy, J.P.W. 


Paley, William S. 
Pallavacini. 
Palme, Olaf. 
Palmerston. 
Palmstierna, Jacob. 
Pao, Y.K. 
Pease, Richard T. 
Peccei, Aurellio. 
Peek, Sir Edmund. 
Pellegreno, Michael, Cardinal. 
Perkins, Nelson. 
Pestel, Eduard. 
Peterson, Rudolph. 
Petterson, Peter G. 
Petty, John R. 
Philip, Prince, Duke of Edinburgh. 
Piercy, George. 
Pinchott, Gifford. 
Pratt, Charles. 
Price Waterhouse, Designate. 
Radziwall. 
Ranier, Prince. 
Raskob, John Jacob. 
Recanati. 
Rees, John Rawlings. 
Rees, John. 
Rennie, Sir John. 
Rettinger, Joseph. 
Rhodes, Cecil John. 
Rockefeller, David. 
Role, Lord Eric of Ipsden. 
Rosenthal, Morton. 
Rostow, Eugene. 
Rothmere, Lord. 
Rothschild Elie de or Edmon de and/or Baron RothschiLd Runcie, Dr.Robert. 
Russell, Lord John. 
Russell, Sir Bertrand. 


Saint Gouers, Jean. 
Salisbury, Marquisse de Robert Gascoiugne Cecil. Shelburne, The Salisbury, Lord. 
Samuel, Sir Marcus. 
Sandberg, M. G. 
Sarnoff, Robert. 
Schmidheiny, Stephan or alternate brothers Thomas, Alexander. 
Schoenberg, Andrew. 
Schroeder. 
Schultz, George. 
Schwartzenburg, E. 
Shawcross, Sir Hartley. 
Sheridan, Walter. 
Shiloach, Rubin. 
Silitoe, Sir Percy. 
Simon, William. 
Sloan, Alfred P. 
Smuts, Jan. 
Spelman. 
Sproull, Robert. 
Stals, Dr. C. 
Stamp, Lord Family designate. 
Steel, David. 
Stiger, George. 
Strathmore, Lord. 
Strong, Sir Kenneth. 
Strong, Maurice. 
Sutherland. 
Swathling, Lord. 
Swire, J. K. 


Tasse, G. Or Family Designate. 
Temple, Sir R. 
Thompson, William Boyce. 
Thompson, Lord. 
Thyssen-Bornamisza, Baron Hans Henrich. 
Trevelyn, Lord Humphrey. 
Turner, Sir Mark. 
Turner, Ted. 
Tyron, Lord. 


Urquidi, Victor. 


Van Den Broek, H. 
Vanderbilt. 
Vance, Cyrus. 
Verity, William C. 
Vesty, Lord Amuel. 
Vickers, Sir Geoffrey. 
Villiers, Gerald Hyde family alternate. 
Volpi, Count. von Finck, Baron August. von Hapsburg, Archduke Otto, House of Hapsburg-Lorraine. Von Thurn and Taxis, Max. 
Wallenberg, Peter or Family Designate. 
Wang, Kwan Cheng, Dr. 
Warburg, S. C. 
Ward Jackson, Lady Barbara. 
Warner, Rawleigh. 
Warnke, Paul. 
Warren, Earl. 
Watson, Thomas. 
Webb, Sydney. 
Weill, David. 
Weill, Dr. Andrew. 
Weinberger, Sir Caspar. 
Weizman, Chaim. 
Wells, H. G. 
Wheetman, Pearson (Lord Cowdray). 
White, Sir Dick Goldsmith. 
Whitney, Straight. 
Wiseman, Sir William. 
Wittelsbach. 
Wolfson, Sir Isaac. 
Wood, Charles. 


Young, Owen 
Unele institutii si organizatii mondiale ale Comitetului celor 300, dupa cum urmeaza: 
Americans for a Safe Israel. 


Biblical Archaeology Review. 


Bilderbergers. 
British Petroleum. 


Canadian Institute of Foreign Relations. 
Christian Fundamentalism. 
Council on Foreign Relations, New York. 


Egyptian Exploration Society. 


Imperial Chemical Industries. 
International Institute for Strategic Studies. 


Order of Skull and Bones. 


Palestine Exploration Fund. 
Poor Knights of the Templars 


Royal Dutch Shell Company. 


Socialist International. 
South Africa Foundation. 


Tavistock Institute of Human Relations. 
Temple Mount Foundation. 
The Atheist Club. 
The Fourth State of Consciousness Club. 
The Hermetic Order of the Golden Dawn. 
The Milner Group. 
The Nasi Princes. 
The Order of Magna Mater. 
The Order of the Divine Disorder. 
The RIIA. 
The Round Table. 
Trilateral Commission. 


Universal Freemasonry. 
Universal Zionism 


Vickers Armament Company. 


Warren Commission. 
Watergate Committee. 
Wilton Park. 
World Council of Churches. 


Trimiteti aceasta lista la toata lumea, pentru a face cunoscuta si identificata Cabala care conduce din umbra aceasta lume. 

joi, 8 martie 2012

DACII - Adevaruri tulburatoare. Film documentar 2012 (HD)


Informatiile prezentate in acest film documentar rastoarna multe dintre teoriile pe care este construita istoria Romaniei. Filmul face parte dintr-un proiect mai amplu ce vizeaza recuperarea adevarului istoric iar acesta este primul pas hotarat!


Asa dupa cum veti constata, dovezile stiintifice la care se face referire si argumentatia bazata pe izvoare istorice autentice, aduc informatii inedite si extrem de valoroase, capabile sa determine o rescriere a istoriei acestui popor. Toate acestea sunt sustinute de personalitati si specialisti care merita cu adevarat sa fie ascultati: General (rez.) dr. Mircea Chelaru (fost Sef al Marelui Stat Major al Armatei Romane), Dr. Napoleon Savescu (director fondator al Dacia Revival International Society), General (rez.) Nicolae Spiroiu (fost Ministru al Apararii Nationale), Prof. dr. Mihai Popescu (Biblioteca Militara Nationala), Prof. univ. dr. dr. Alexander Rodewald (directorul Institutului de Biologie Umana al Universitatii din Hamburg, Germania), Dr. Georgeta Cardos (cercetator stiintific biolog specialist genetica - Institutul Victor Babes), Prof. doctorand Sebastian Stanculescu (paleografie si antropologie culturala).


Rezultatele cercetarilor recente de paleogenetica realizate la Hamburg, Germania, pe oase si dinti din situri romanesti de acum 3000-5000 de ani, pun sub semnul intrebarii teoriile pe care se bazeaza istoria oficiala a Romaniei. Este actuala populatie a Romaniei continuatoarea populatiilor tracice si pretracice de acum 3000 - 5000 de ani? Suntem noi inruditi genetic cu italienii? Iata doar doua dintre multele intrebari tulburatoare la care acest film documentar doreste sa raspunda cu argumente bine intemeiate.


Recuperarea adevarului istoric este un demers indispensabil recuperarii demnitatii nationale. Dacii, "cei mai viteji si mai drepti dintre traci", asteapta sa li se faca dreptate!


Daniel Roxin


P.S. 1. Multumiri tuturor celor care au ajutat la realizarea acestui film documentar, in special prietenului meu Gabriel Vasilescu, care a facut o treaba excelenta!


P.S. 2. Zile fericite si luminoase tuturor femeilor! Sa fiti iubite!Filmul poate fi descarcat gratuit de aici:
http://dl.transfer.ro/Dacii_-_Adevaruri_tulburatoare_-_2012-transfer_RO-07mar-db037e.mp4

SURSA


vineri, 2 martie 2012

FI ATENT...


Federatia Galactica a Luminii ne-a asigurat ca odata ce un numar corespunzator, al semenilor din familia noastra umana, intelege ce insemnatate au arestarile numerosilor membrii ai Cabalei criminale, umanitatea va fi in sfarsit libera de conducerea tiranica a asupritorilor nostri si de stransoarea saraciei si a datoriilor, iar noi vom fi martori la aceste evenimente.


Comandamentele Galactice ne-au cerut sa ne facem partea noastra si sa raspandim aceasta informatie in lung si in lat, iar urmatorul anunt a fost creat pentru a ne ajuta in aceasta sarcina.       Va Intrerupem Vietile Cu O Stire ce va va Schimba Viata!


 Toata viata voi ati asteptat vestile bune, iar aceasta zi in sfarsit a venit. 


Foarte curand voi veti fi martori ale unor arestari in masa realizate la o scara larga peste tot pe glob a multor barbati si femei, care au ajuns sa fie cunoscuti ca si liderii politici si financiari ai lumii. 


Aceste arestari vor inregistra un varf in cadrul Guvernului S.U.A. si vor include multi membrii ai lumilor financiare si bancare. 


Multe dintre aceste nume le veti recunoaste imediat, desi pe altele poate ca nu le veti recunoaste la fel de repede, insa cu toate au luat parte la crime serioase impotriva oamenilor, lasand natiunile noastre in faliment, in timp ce ei au pradat banii castigati de noi.


Aceste arestari sunt ceva cu totul extraordinar si ele vor schimba Pamantul. 


Umanitatea va fi in sfarsit libera de controlul tiranic al acestor brokeri ai puterii, in mod obisnuit cunoscuti ca si Cabala. 


Acestea arestari nu ar trebui sa fie o surpriza pentru multi dintre noi, deoarece in adancul nostru cu totii stim ca este ceva foarte gresit cu aceasta lume, un loc in care atat de multi merg sa se culce cu stomacul gol, in timp ce altii au nu milioane sau miliarde, ci mii de miliarde de dolari, furati de pe urma muncii oamenilor. 


A fost intotdeauna suficienta bogatie pe aceasta planeta pentru a ajunge tuturora, si totusi acesti cativa barbati si femei au impartit intre ei practic intreaga bogatie a lumii voastre, lasandu-va decat firimituri din ce a ramas in urma lor, pentru care voi sa va luptati. 


Dupa aceste arestari aceasta se va schimba acum.


Multe noi proiecte vor fi imediat implementate sub o noua conducere, de barbati si femei de cea mai mare integritate, care sunt daruiti in a restaura aceasta lume la utopia care a fost odata, guvernata de un proces constitutional si cu adevarat democratic. 


Sunt multi barbati si femei dedicati acestei cauze prin Guvernul S.U.A., in agentiile Pentagonului, in armata, in sectorul financiar, cat si in sectorul afacerilor private, care si-au daruit atat de mult din viata lor acestui efort, iar ei sunt atat de nerabdatori sa prezinte umanitatii noul nostru sistem al abundentei, la care ei au lucrat in secret cu atata sarguinta de ani de zile. 


Ca si parte a acestor proceduri, sume imense de bogatii vor fi redistribuite prin aceste programe, de care vor beneficia fiecare barbat, femeie si copil de pe aceasta planeta. 


Nimeni nu este trecut cu vederea, si nimeni nu va fi uitat.


Dar este si mai mult.


Dupa aceste arestari ale acestor multi membrii ai Cabalei criminale, a doua faza a acestei cooperari va incepe. 


Astazi lumea noastra este vizitata de multe fiinte iluminate spiritual, care doresc sa se reintalneasca in mod deschis cu familia lor antica (care suntem noi, n.t.). 


Acesti barbati si femei avansati din punct de vedere spiritual ne ajuta in dezarmarea Cabalei criminale, care a controlat cea mai mare parte a armatei lumii si a avut sisteme de armament foarte avansate.


Acesti stramosi avansati ai rasei umane au infatisarea la fel ca si a noastra, desi exista alte fiinte pe care noi le vom intalni de asemenea, care nu arata sa si noi. 


Cu totii sunt fiinte ascensionate spiritual, care se afla aici doar pentru a ne ajuta in schimbarile pe care noi, in strafundurile fiintelor noastre, stim ca trebuie sa le facem. 


Aceste fiinte sunt cele care au proiectat la origini aceasta lume, si ele reprezinta aceleasi civilizatii avansate ce au construit multe dintre misterele arheologice, cum sunt de exemplu piramidele din Egipt. 


Ele nu ne sunt straine noua deloc, deoarece noi le suntem stramosii lor, noi toti.


Un foarte important experiment social a fost realizat aici de-a lungul a multi ani si fiecare dintre noi am fost o parte a sa. 


Noi am fost lasati aici, aparent singuri, pentru a ne rezolva singuri problemele. Noi suntem pe cale acum sa ne reunim cu fratii si surorile noastre din stele si sa fim primiti in mai larga Comunitate Galactica.


Pentru ca sunt multe lumi, care au multe nume, este mai usor sa ne referim la ele pentru moment sub numele aliantei lor pasnice: Federatia Galactica a Luminii, desi alte civilizatii avansate se afla aici de asemenea, inclusiv Comandamentul Ashtar.


Dupa aceste arestari si dupa reuniunea noastra cu Familia noastra Stelara, toate problemele lumii noastre vor fi repede si cu usurinta realiniate la noua societate a Varstei de Aur, printr-o conducere dusa de unele suflete cu intentii pure. 


Printr-un efort comun la nivel mondial, toate razboaiele, foametea, saracia, bolile si poluarea vor fi curand lucruri ale trecutului, la fel si vietile noastre de obligatii/robie/aservire zilnica. 


Tehnologii avansate vor inlocui nevoia noastra de a munci toata viata noastra, si fiecare va fi liber sa isi urmeze orice vis creator pe care l-a avut vreodata.


Toate acestea vor incepe odata cu arestarile iminente ale acelor multi membrii ai Cabalei criminale, iar aceste arestari vor avea loc in curand, deindata ce un numar corespunzator de cetateni ai planetei noastre sunt facuti constienti de ce insemna aceste proceduri pentru societatea noastra. 


Acesta este motivul pentru care citesti aceste cuvinte astazi, deoarece cu cat mai multi membrii ai familiei umane fac tot ce le sta in putinta sa raspandeasca aceasta veste cu semenii lor si isi fac partea lor, ei propulseaza civilizatia noastra in noua Varsta de Aur a pacii, libertatii si prosperitatii pentru fiecare om, femeie si copil din aceasta lume.


Te rugam sa iei parte la aceasta mare sarcina prin a da mai departe acest mesaj pe Facebook si pe alte retele sociale. 


Aceasta este sansa ta sa faci cu adevarat o diferenta si in a fi un lider al semenilor tai. 


Daca noi cu totii ne facem partea noastra in a raspandi aceasta stire, noi vom incepe cu totii sa fim martori la aceste arestari ale acestor figuri cunoscute pe toata intinderea planetei, iar acesta va fi semnul pentru tine ca tot ceea ce tocmai ai citit este adevarat.


Asa cum a fost postat de Greg Giles - 1 martie 2012


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Traducator: Sorin


SURSA

joi, 1 martie 2012

Noaptea intunecata a sufletului- Eckhart Tolle

 

Intrebare: Ati trait vreodata experienta noptii intunecate a sufletului?  Invataturile dumneavoastra sunt de mare ajutor in aceasta incercare atat de dificila. Va puteti referi la acest subiect?

Raspuns: Noaptea intunecata a sufletului este un termen care se pierde in negura timpului. Da, am trecut si eu prin ea. Acesta este un termen care descrie ceea ce ar putea fi numit un fel de colaps al sensului vietii… o izbucnire a unei profunde senzatii de inutilitate a vietii. In anumite cazuri, starea interioara seamana foarte mult cu ceea ce este denumita, in mod conventional, depresie. Nimic nu mai are sens, nu mai exista niciun tel. Uneori, aceasta stare este declansata de un eveniment exterior, poate de vreun dezastru din afara. Moartea unei fiinte apropiate poate declansa aceasta stare – mai ales o moarte prematura, cum ar fi moartea propriului copil. Sau poate ca ti-ai cladit viata, dandu-i un anumit sens – iar sensul, activitatile, realizarile, calea pe care mergi, lucrurile pe care le considerai importante si intelesul pe care l-ai dat vietii tale, dintr-un motiv sau altul, se naruie.
Aceasta stare poate aparea atunci cand se intampla ceva pe care nu mai poti sa ti-l explici, un dezastru ce pare sa invalideze sensul pe care il avea viata ta inainte. In realitate, ceea ce s-a naruit este intreaga temelie conceptuala a vietii tale, sensul pe care i l-a dat mintea ta. Dar oamenii trec printr-o astfel de experienta, iar apoi exista posibilitatea de a iesi din ea, intr-o alta stare a constiintei. Viata are din nou sens – dar nu mai este un sens conceptual, pe care poti neaparat sa il explici. Adesea, din acest punct se trezesc oamenii, din simtul conceptual al realitatii, care s-a naruit.
Ei se trezesc intr-o realitate mai profunda, care nu se mai bazeaza pe conceptele mentale. Apare un sens mai profund al scopului sau conectarii cu o viata mai mareata, care nu depinde de explicatii sau de nimic de natura conceptuala. Este ca o renastere. Noaptea intunecata a sufletului e un fel de moarte a mortii tale. Ceea ce moare este simtul egotic de sine. Desigur, moartea este intotdeauna dureroasa, dar nimic real nu a murit, de fapt, acolo – doar o identitate iluzorie. Unii oameni care au trait aceasta transformare, inteleg ca aceasta experienta a fost necesara pentru trezirea lor spirituala. Adesea, noaptea intunecata a sufletului face parte din procesul de trezire, este moartea vechiului sine si nasterea sinelui autentic.
In prima lectie din Un curs in miracole se spune: Tot ceea ce vad in aceasta camera nu inseamna nimic, iar noi trebuie sa privim de jur imprejurul incaperii noastre, la orice obiect din calea privirii noastre, spunand: Acest obiect nu inseamna nimic, nu inseamna nimic. Care este scopul unei asemenea lectii? Ea seamana putin cu re-crearea ce poate avea loc in timpul noptii intunecate a sufletului. Este naruirea unui sens al vietii creat de minte, a sensului conceptual al vietii... care te face sa crezi ca intelegi despre ce e vorba. Cu ajutorul Cursului in miracole, renunti in mod voluntar la proiectia intelesului creat de mintea omeneasca si afirmi, de buna voie ca, de fapt, nu cunosti intelesul lucrurilor: Toate acestea nu inseamna nimic. Tabla este stearsa. In noaptea intunecata a sufletului, perceptia ta de pana atunci, asupra vietii, se naruie.
Acest lucru inseamna ca ajungi intr-un loc al nonsensului conceptual. Sau, am putea spune, la o stare de necunoastere – in care lucrurile isi pierd intelesul pe care li l-ai dat, care era totalmente rezultatul conditionarilor, al culturii s.a.m.d., Apoi, poti privi lumea din jurul tau, fara a impune anumite tipare de perceptie, create de mintea ta. De buna seama, ti se pare ca nu mai intelegi nimic. De aceea este atat de inspaimantatoare aceasta stare, atunci cand ti se intampla tie – desi, in cele din urma, va trebui sa o accepti. Noaptea intunecata a sufletului iti ofera prilejul de a strabate Universul, fara sa mai interpretezi lucrurile in mod compulsiv, ci doar ca o prezenta pura. Privesti evenimentele, oamenii etc., cu un sentiment profund de exuberanta. Este sentimentul tau de exuberanta, generat de propria ta stare de insufletire – dar nu mai incerci sa-ti limitezi experienta personala, la un anumit tipar.
 Eckhart Tolle